Pieles (Hudar), 2010, Träpanel och organiskt material, 100 x 300 x 10 cm
© Erica Landfors